Mekanik

Proje aşamasında;

 • Uluslararası ve yerel kodlar ve standartların ışığında yapınıza en uygun, en verimli ve en ekonomik sistemin kurulması
 • Yapının inşaat aşamasından itibaren yalıtım ve verimlilik hesaplamalarının yapılması
 • Carrier HAP paket programıyla ısı kayıp ve kazanç hesaplarının yapılması
 • Uygulama projelerinin hazırlanması
 • Konforu ön planda tutacak şekilde havalandırma hesaplarının yapılması
 • Tüm uluslararası ve yerel kod ve standartlara uygun olarak yangın koruma senaryosunun oluşturulması ve yangın koruma tesisatının projelendirilmesi
 • Bütün bu adımlar sırasında enerji verimliliğinin, konforun ve ekonominin ön planda tutulması ve “en verimli, en konforlu, en ekonomik” çözümün uygulanması asıl amacımızdır.

Danışmanlık aşamasında;

 • Uzman kadromuzun tecrübesi ışığında mekanik tesisat sektöründe proje ve uygulama safhalarında ihtiyaç duyduğunuz tüm desteğin üçüncü kişi olarak sağlanması hedeflenmektedir.
 • Keşif, metraj ve şartname kontrollerinin yapılması
 • Malzeme seçimleri ve detaylı analizlerinin yapılması
 • Detaylı maliyet analizlerinin yapılması
 • İş programlarının hazırlanması ve sunulması
 • Şartnameler, yerel kod ve standartlar ışığında projelerin kontrolü ve uygunluğunun sağlanması
 • Uygulama süresince sahada teknik kontrol ve iş güvenliği kontrolü
 • Ofiste idari kontrol
 • Hakedişlerin hazırlanması, kontrolü ve onaylanması
 • Kesin hesap hazırlanması, kontrolü ve onaylanması sağlanmaktadır.
 • Oluşturulan mimari yerleşim planlarından *İklimlendirme sistemleri, *Havalandırma sistemleri, *Eksoz sistemleri *Sıhhi tesisat , *Yangın sistemleri , *Devreye alma, Projeleri Oluşturulması ve uygulama taahhüt işleri