Mimari

  • Mevcut altlık projeler üzerinden veya alınacak rölöveler üzerinden çıkarılacak mimari yerleşim planlarının oluşturulması
  • İstenen açılardan 3DMAX renderların alınarak sunumunun yapılması
  • İnşaat işleri ve detay çözümleri projeleri oluşturulması ve/veya sizler tarafından oluşturulan projelerin uygulama taahhüt işleri